Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
ORF
Literatura

Knjiga pjesam za dicu „Turte od riči“

„Turte od riči“, ovako je naslov prve knjige pjesam za dicu autorice Ane Šoretić. Publikaciju, ka sadržava pjesme na hrvatskom i nimškom jeziku, je književnica prezentirala čer utorak u osnovnoj školi Klimpuha uz sudjelivanje školske dice.

Kot je rekla Ana Šoretić se skoro sve pjesme za dicu rimuju, ča je za nju isto tako premijera kot pisanje za dicu. Pjesme se bavu s temami, ke dicu zanimanju, od čaranja i sanjov prik igar i živin do pitanji o svitu.

Ana Šoretić,  dičja knjiga Turta od riči
ORF
Autorica Ana Šoretić iz Cogrštofa

Motivirati dicu za čitanje

Polag Ane Šoretić je i za odrasle važno, da si obdržu kusić ditinske radosti, zanimanja i fantazije. Autorica iz Cogrštofa si rado gleda optički lipe dičinje knjige, ar svaki autor dičjih knjig da ima veliku odgovonost. Dica da si zaslužuju vridne knjige, ke njim odgovaraju, ar su čitatelji budućnosti.

Ana Šoretić je na svojoj dičjoj knjigi pisala prilično dvi ljeta, neki teksti postoju jur duglje. Knjigom da kani motivirati dicu i roditelje ili starestarje za čitanje. To je za nju najlipši cilj, ako ko-to dice dostane apetit na knjige i čitanje, je istaknula Ana Šoretić.

Fotostrecke mit 13 Bildern

Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
direktorica OŠ Klimpuh Doris Lipković, Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić i dičja knjiga Turta od riči
ORF
Ana Šoretić dičja knjiga Turta od riči
ORF

Prezentacija knjige četvrtak u Cogrštofu

Prik 150 stran debela knjiga je bogato ilustrirana. Slike je napravila iskusena ilustratorica Monika Maslowska iz Tirola, ka je bila i nazoči pri prezentaciji u Klimpuhu.

Dvojezični svezak dičjih pjesam Ane Šoretić će Hrvatsko kulturno društvo (HKD) kot izdavač prezentirati prikzutra četvrtak, 23. junija i u rodnom selu autorice, u Cogrštofu, i to u šesti navečer u općinskoj dvorani. Knjiga „Turte od riči“ se more kupiti za cijenu od 17 eurov kod HKD-a.