dičje shodišće Vulkaprodrštof
Mi Hrvati molimo skupa (yuotube)
ORF
Vjera

30. dičje shodišće u Vulkaprodrštofu

Vulkaprodrštof je utorak bilo mjesto 30. dičjega shodišća. Zbog korone su je priredili ov put u smanjenom obliku. Uživo je sudjelivalo 220 dice iz osnovnih škol Trajštofa, Uzlopa, Otave i Vulkaprodrštofa. Ostale dvojezične osnovne škole su mogle pratiti mašu online.

dičje shodišće Vulkaprodrštof
Mi Hrvati molimo skupa (yuotube)
Farski moderator Štefan Jahns je držao svetu mašu.

U farskoj crikvi Vulkaprodrštofa je farski moderator Štefan Jahns svečevao dvojezičnu svetu mašu, ku je muzički oblikovalo pet tamburašic i tamburašev pod peljanjem Lukasa Kornfeinda.

dičje shodišće Vulkaprodrštof
Mi Hrvati molimo skupa (yuotube)
Mašu je muzički oblikovao mali tamburaški sastav.
Katja Marth
ORF
Katja Marth je od lani nova nadzornica za hrvatski vjeronauk i je organizirala dičje shodišće.

Geslo shodišća je bilo „Molimo za mir“

Nadzornica za hrvatski vjeronauk na obavezni škola Katja Marth, ka je po prvi put organizirala ovo dičje shodišće je bila zadovoljna s lipim i uspješnjim shodišćem. Pokidob nisu znali početkom ljeta, kako će biti situacija zbog pandemije su se odlučili da ćedu mašu prenositi i uživo na internetu.

Geslo ljetošnjega 30. dičjega shodišća si je izmislio farski moderator Štefan Jahns i je glasilo „Molimo za mir“. Gledeć na boj u Ukrajini i situaciju ukrajinske dice je važno, da dica vidu da ne vlada mir na cijelom svitu. Prošnje i jačke su se isto bavile s mirom, tako Katja Marth.

Štefan Bubić i Katja Marth
Mi Hrvati molimo skupa (yuotube)
Katja Marth, nadzornica za hrvatski vjeronauk se je zahvalila svojemu prethodniku Štefanu Bubiću.

Katja Marth se je zahvalila prethodniku Štefanu Bubiću

Katja Marth se je pri maši oficijelno zahvalila svojemu prethodniku Štefanu Bubiću, ki je lani stupio u mirovinu. Uzlopac je 23 ljeta bio nadzornik za hrvatski vjeronauk i je 22-krat organizirao dičje shodišće.

Po maši su dica bila pozvana na agapu. A po maši je svaka škola pustila u zrak 10 zračnih balonov sa simboli kot znak ufanja i mira.

dičje shodišće Vulkaprodrštof
ORF
Po maši su dica imala malu agapu.
dičje shodišće Vulkaprodrštof
Kristijan Marinić
Kot znak mira su školarice i školari pustili balone u zrak.