Štefan Geošić
ORF
ORF
Smrtni slučaj

Umro bivši farnik Klimpuha Štefan Geošić

Dugoljetni farnik Klimpuha, Štefan Geošić preminuo je danas, pandiljak u starosti od 94 ljet. Rodjeni Petrovišćan ostavlja kot teolog i kulturno aktivni človik mnoge slijede med Gradišćanskimi Hrvati.

Najvažnije djelo Štefana Geošića je sigurno njegov prijevod Biblije na gradišćanskohrvatski jezik. 25 ljet dugo je djelao na ovom prevodu, ki se je onda pojavio 2014. ljeta kot knjiga u pet sveskov.

Biblija na gradišćanskohrvatskom jeziku i Kulturna nagrada gradišćanskih Hrvatov
ORF
Štefan Geošić je prevodio Bibliju na gradišćanskohrvatski jezik

Iz Petrovoga Sela u Sambotel, Beč, Jeruzalem i Rim

Geošić je rodjen 1927. ljeta u Petrovom Selu u Ugarskoj. Školovao se je u Sam­bo­te­lu i Beču. 1952. ljeta je po­­sve­ćen za duhovnika, a slu­ž­bo­vanje začeo je u Filežu. 1953. ljeta je dokto­rirao u Beču, a od 1955. do 1958. ljeta usavršavao je zna­nje u Jeruza­lemu i Rimu. 1958. ljeta je Štefan Geošić pre­uzeo faru u Klimpu­hu, kade je služio desetljeća kot dušo­briž­nik.

Štefan Geošić
ORF
Pokojni Štefan Geošič je bio od 1958. do svojega umirovljena 2007. farnik u Klimpuhu

Dušobrižnik i aktivist na različni područji

1964. ljeta je Geo­šić utemeljio kazališnu gru­pu u Klimpuhu, ka je pod njegovim peljanjem prikazala prik 50 igrokazov, med njimi i djela Augustina Blazovića i Ignaca Horvata. Kašnje je za svoju grupu počeo preva­djati nimške kusiće na hrvatski jezik. Za njegovo vrime su u Klimpuhu izgra­dili novi farof, a 1976. ljeta i novu farsku crikvu sv. Jakova.

Štefan Geošić u klimpuškoj farskoj crikvi prilikom željezne maše 2017.
ORF
Crikvu sv. Jakova je dao zgraditi pokojni Štefan Geošić

Autor vjerskih knjig i Monografije o gradišćanski Hrvati

Geošić je 1986. ljeta izdao i opširnu monografiju o Gradišćanski Hrvati na nimškom jeziku s na­slovom „Die bur­genländischen Kroaten im Wan­del der Zeiten“. Teolog Geošić je autor mnogih vjerskih knjig, tako na primjer i „Lekcionara za svaki dan“ u dvi djeli. 2015. ljeta je za svoje životno djelo primio Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvatov. I po svojem umirovljenju kot farnik 2007. ljeta je Geošić živio u Klimpuhu. 2017. ljeta je svečeao svoj 90. rodjendan.

Štefan Geošić
ORF
2015. je čašćen Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov