papa Franjo
AP/Alessandra Tarantino
AP/Alessandra Tarantino
Svitske visti

Polamljeno srce zbog masakra u Teksasu

Sveti otac Franjo je izjavio da mu je polamljeno srce zbog masakra u osnovnoj školi u Teksasu, pri kom je 18-ljetni junak ustriljio 19 dice i dva učitelje. Još daljnji ranjeni su u bolnica. Policija je atentatora ustriljila. Papa, ali i zastupniki politike kot na primjer US-predsjednik Joe Biden, potribuju oštrije zakone oružja.

Ruska: Ukidanje sankcijov bi moglo riješiti krizu s hranom

Ruska potribuje da se zaustavu sankcije protiv nje zbog boja u Ukrajini. Tim da bi se mogla riješiti kriza s hranom. Uza to mora Ukrajina deminirati sve luke. Onda da su pripravni za osiguranje humanitarnoga koridora. Ruska i Ukrajina su najveći eksporteri žita na svitu.

Rene Wenk novi direktor Gradišćanskoga revizijskoga suda

Rene Wenk će biti novi direktor Zemaljskoga revizijskoga suda u Gradišću. Četire stranke u Zemaljskom saboru su se ujedinale na 46-ljetnoga Gornjoaustrijanca. On nasljedjuje Andreasa Mihalića.