Kultura

Opet priredjen Hrvatski bal u Sambotelu

Po korona pauzi su konačno na vikend mogli održati Hrvatski bal u Sambotelu. Ov put su za organizaciju bili odgovorni Židanci. Na programu je bio bogat kulturni program i tri grupe su svirale za zabav, i to Koprive, Šetnja i Pinka-band.

Hrvatski bal u Sambotelu
hrvatskenovine.at
Grupa organizatorov iz Hrvatskoga Židana

Tradicionalni termin ovoga bala je zapravo početkom ljeta, ali iz poznatih uzrokov su se odlučili ga prirediti na protuliće, razlaže Mirjana Steiner potpredsjednica Hrvatske samouprave Hrvatskoga Židana.

Organizatori da su se odlučili za termin u maju ar nisu kanili opet jedno ljeto zgubiti, je rekla Mirjana Steiner. U januaru da se nisu ufali bal prirediti ar je pandemijska situacija bila dosta nesigurna. Onda da su rekli da ćedu riskirati termin u maju.

Hrvatski bal u Sambotelu
Timea Horvat
Hrvatski bal u Sambotelu
hrvatskenovine.at

Dobar odziv i dobra atmosfera

Odziv da je bio dobar iako nije toliko gostov pohodilo bal kotno pred pandemijom, ovako Steiner dalje. Bilo je med 500 i 600 ljudi. Pred pandemijom da su htili brojiti kih 700 ili 800 gostov. Ali atmosfera da je bila jako ugodna i ćutilo se je, da su ljudi jur čekali i da im je falio ov bal.

Hrvatski bal u Sambotelu
hrvatskenovine.at
Gosti iz Beča i Stinjakov

Med časnimi gosti na balu je bio hrvatski veleposlanik u Ugarskoj, Mladen Andrlić. Bal Gradišćanskih Hrvatov u Sambotelu priredjuju od 1977. ljeta. Kljetu ćedu biti odgovorni Hrvati iz Sambotela.