Fotovoltaična naprava
ORF
ORF
Energija

Fotovoltaična naprava na PADO-u Pandrof

Na kupovnom centru PADO u Pandrofu ćedu izgraditi najveću fotovoltaičnu napravu na krovu. Na oko 7.500 kvadratnih metrov ćedu inštalirati 4.000 PV-panelov. Uza to ćedu na parkirališće galerije izgraditi 12 e-štacijov za punjenje.

Struju ćedu koristiti za kupovni centar i nove štacije za punjenje. Projekt je u kooperaciji s Gradišće energijom.