Školari osnovne škole Bajngrob se bavu živinami i biljkami iz okolice
Marija Zvonarić
Marija Zvonarić
Školstvo

Akcioni dan o klimi na OŠ Bajngrob

U osnovnoj školi Bajngrob su se školarice i školari bavili minjanjem klime i kako očuvati biodiverzitet. Akcioni dan je bio u okviru Dana mnogovrsnosti, za škole i čuvarnice, ke pripadaju nekomu prirodnomu parku. Osnovna škola Bajngrob je dio prirodnoga parka Landžersko brigovlje.

Sudjelivalo je 16 dice svih četirih razredov. Osebujni program je pripravila stručnjakinja od parka prirode Beate Steiner, razlaže učiteljica Marija Zvonarić.

Školari osnovne škole Bajngrob se bavu živinami i biljkami iz okolice
Marija Zvonarić

Kako dica uptu promjenu klime

Ona da se je s dicom bavila temom klime i stavila pitanje na čemu se vidi da se klima minja. A dica da su pak odgovorila da je to vidljivo na biljka i na živina. Spomenula da su na primjer da biljke čuda ranije cvatu odnosno da sadje ili povrće ranije zreja nego prije. Dica da su zvana toga i upamet zela da je prije bilo čuda već dani sa snigom u Bajngrobu, tako učiteljica Marija Zvonarić.

Školari osnovne škole Bajngrob se bavu živinami i biljkami iz okolice
Marija Zvonarić

Zdrava biljka kopriva

Beate Steiner da je i doprimila koprive i je dici jako čuda povidala i razložila o ovoj biljki. Tako da je ova biljka, ku mi dandanas zvećega nemarno pokosimo, jako zdrava i ima čuda vitamin C-a. Stručnjakinja da je školarom pokazala kako se kopriva more kinuti, prez da peće a konačno da su skupa načinjili namaz od sira s koprivami, ovako Marija Zvonarić dalje.

Školari osnovne škole Bajngrob se bavu živinami i biljkami iz okolice
Marija Zvonarić
Dica su se i učila o kača u regiji

Akcioni dan su širom Austrije održali zapravo 20. maja, ali onda oni nisu mogli. Osnovna škola Bajngrob je od 2017. ljeta škola prirodnoga parka Landžersko brigovlje. 11 škol i čuvarnic okolišnih sel je dio toga, med njimi uz Bajngrob i Kalištrof kot i Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof.