Kolo Slavuj nastupa pri Gradišćanskom Kul(t)inarijumu
Petar Tyran
Petar Tyran
Kultura

Gradišćanski Kul(t)inarium s Kolo Slavujem

Još srijedu je u Beču kod crikve Am Hof Gradišćanski kul(t)inarium. Već od 30 gastronomov i poduzetnikov od pandiljka predstavlja Gradišće iz kulinarijske, kulturne i turističke perspektive. Utorak navečer je nastupio i folklorni ansambl Kolo Slavuj i tim reprezentirao gradišćanskohrvatsku narodnu grupu.

Kolo Slavuj nastupa pri Gradišćanskom Kul(t)inarijumu
Petar Tyran
Kolo Slavuj nastupa pri Gradišćanskom Kul(t)inarijumu
Petar Tyran

27 kotrigov ansambla je predstavilo tri tančene koreografije (Poljance, Sridnje i Baranje) kot i dvi muzičke medjutočke.

Kolo Slavuj nastupa pri Gradišćanskom Kul(t)inarijumu
Petar Tyran
Kolo Slavuj nastupa pri Gradišćanskom Kul(t)inarijumu
Petar Tyran
Kolo Slavuj nastupa pri Gradišćanskom Kul(t)inarijumu
Petar Tyran

Kul(t)inarium priredjuju po 18. put, a jur 12 puti je sudjelivao Kolo Slavuj.