Spatenstich
ORF
ORF
Zdravlje

Nakop za gerijatriju u Gijeci

U bolnici u Gijeci je bio nakop za proširenje. U nadogradnji će biti smješćeno novo odiljenje za akutnu gerijatriju i remobilizaciju. Onde ćedu podvarati starje ljude po operacija ili dužem boravku u bolnici i je pripraviti za žitak doma.

Zemlja Gradišće će za to investirati dva milione eurov. Novo odiljenje će uz prostorije za terapije imati 24 štacionarna mjesta i četira mjesta za ambulantno podvaranje. U septembru kanu krenuti novom ponudom.