Vračiteljska komora Gradišće
ORF
ORF
Zdravlje

Internist Toth novi predsjednik vračiteljev

Vračiteljska komora Gradišće ima novoga predsjednika. Pri generalnom spravišću srijedu su jednoglasno odibrali internista Christiana Totha za novoga predsjednika komore. 42-ljetni internist Christian Toth je iz Velikoga Petarštofa.

Christian Toth je srijedu pri konstituirajućoj sjednici s 31 od 31 glasa odibran za novoga predsjednika Vračiteljske komore Gradišće.

Internist Christian Toth
ORF
Christian Toth

Toth naslijedio Michaela Langa, ki već nije kandidirao

Kot prvi vicepredsjednik nove periode, ka teče pet ljet, je potvrdjen vračitelj opće medicine Michael Schriefl iz Merbiša.

Novi predsjednik kurije zaposlenih vračiteljev i tim drugi vicepredsjednik komore je nastao kirurg u bolnici Milosrdne braće u Željeznu, Martin Ivančić (Ivanschitz) iz Pajngrta.

Njegova prva zamjenica je nastala govoračica turnusvračiteljev Andrea Karall iz Velikoga Borištofa, ka je isto zaposlena u bolnici u Željeznu.

Michael Lang, ki je 15 ljet dugo stao na čelu gradišćanske vračiteljske komore već nije kandidirao.