Kronika

Željezni pir u Šuševu

Hižniki Rudolf i Julijana Domnanić iz Šuševa su ove dane svečevali svoje željezno veselje, to je 65 ljet hištva. Bili su seljaki i ljeta dugo zvonari u domaćoj crikvi.

Zbog toga im u selu velu Zvončićevi. 90-ljetni Rudolf Domnanić je bio 10 ljet u općinskom tanaču i uza to u farskom tanaču. Žena Julijana Domnanić će u juniju svečevati 85. rodjendan Imali su troje dice, jedna kćer je ali jur na pokoju. Željeznohižniki imaju jednu unuku.

željezni pir hižnikov Domnanič Šuševo
privatna slika