Ana Šoretić
ORF
ORF
Literatura

Ana Šoretić ima novu webstranicu

Autorica Ana Šoretić se prezentira novom webstranicom. Književnica iz Cogrštofa je jur dosle bila zastupana u internetu, ali je osvježila i aktualizirala i proširala svoju digitalnu vizitnu kartu u mriži.

Polag Ane Šoretić je za autoricu potribno, da se prezentira kako tako u javnosti, ako kani biti od ljudi registrirana. Internet da je zato dobar medij, ki je hasnovan od ljudi svake starosti. Ona vidi webstranicu kot digitalni arhiv, kade je sve nutri. Ako koga zanima ča je dosle djelala, more pogledati i se informirati.

Ana Šoretić mrtvačnica Cogrštof literarni večer
ORF
Ana Šoretić pri literarnom večeru u Cogrštofu
Ana Šoretić knjige
ORF
Publikacije autorice se moru najti i u internetu

Webstranica na hrvatskom i nimškom jeziku

Stranica u internetu je dvojezična, jer autorica piše na hrvatskom i nimškom jeziku. Najti se moru i svi kazališni kusići, ki su dijelom i na nimškom jeziku u internetu, tako da imaju i Nimci pojma, ča su Cogrštofci koč igrali.

Pregled o razvitku stila književnice

Važno je, da se stranica redovito aktualizira, da je pregledna i da se ljuto najde ča se išće, je naglasila Ana Šoretić. Najti se moru i različni teksti, stari kot i novi. Tako se vidi kako se je pisanje autorice jezično, sadržajno i tematski u toku ljet minjalo, tako Šoretić.