Božićno drivo na trotoaru
ORF
ORF
Dobrotvorna akcija

Mladina Čajta-Vincjet pobirala božićna driva

Mladina Čajte i Vincjeta je po Tri kralji opet preuzela pobiranje božićnih driv u obadvoji seli. Pomagačice i pomagači su pobrali oko 150 božićnih driv i otprimili na općinsko sabirališće.

Za minimiranje rizika infekcije su svi pred akcijom apsolvirali PCR-test.