Konstantin Vlašić, Hrvatski akademski klub HAK, sjednica Novi glas
ORF
ORF
Koronavirus

Hakovski večer odrinut

Hrvatski akademski klub (HAK) je odrinuo za danas planirani hakovski večer na ljetni semestar. Uzrok je visoki broj infekcijov koronavirusom. Priredba pod peljanjem dvih hakovkov Marice Zvonarić i Tereze Grandić bi bila stala pod geslom „Kako oblikovati rodnoćutljiv jezik“.

Hakovke Zvonarić i Grandić se jur od 2020. ljeta bavu s rodnoćutljivim jezikom u gradišćanskohrvatskom jeziku. Pri sastavljanju serije mladi antropos za Novi Glas su uptile, da je rodnoćutljiv jezik po hrvatsku skoro nepoznat. Zato su sastavile pregled različnih mogućnosti korišćenja rodnoćutljivoga jezika, ufajući se, da se u hrvatski teksti najde u budućnosti već šarolikosti.

Za diskusiju su bile predvidjene osobe iz različnih područjev, ke se i u zvanju bavu jezikom, i to slavistica Zrinka Reiter-Kinda, etnomuzikolog Marko Kölbl, autorica Doroteja Zeichmann i tumačica Ana Marija Jahns-Milodanović.