Opčinski stan Pajngrta
ORF
ORF
Politika

Pajngrt će 2022. ljeta investirati 1,3 milione

U Pajngrtu je općinski tanač zaključio proračun za tekuće ljeto, i to s glasi SPÖ-frakcije i protiv glasov Narodne stanke. Predvidjena su vandavanja u višini od skoro 1,3 milioni eurov.

Tako ćedu oko 350.000 eurov uložiti u gradnju cest i saniranje kanalizacije, a prilično 92.000 eurov je rezervirano za ulično rasvitljenje, ko ćedu preurediti na LED.

Uza to ćedu za fitnespark u Starom kupališću nabaviti spravi za vježbanje na otvorenom, postaviti štaciju za punjenje električnih vozil i inštalirati fotovoltaičnu napravu na općinskom centru.