ORF Landesstudio Eisenstadt
ORF
ORF
ORF

Hrvatska redakcija išće suradnike

Hrvatska redakcija zemaljskoga študija ORF-a Gradišće išće angažirane urednike i urednice, ki kanu suradjivati pri izazovnom poslu za narodnu grupu. Preduvjet je jako dobro znanje gradišćanskohrvatskoga jezika.

Išćemo suradnice i suradnike, ki se zanimaju za žurnalističko djelo u radiju, televiziji i internetu.

Angažman i dobro znanje hrvatskoga jezika

Potribno je jako dobro znanje gradišćanskohrvatskoga jezika isto tako kot zanimanje za manjinsku politiku, žitak i kulturu Gradišćanskih Hrvatov i drugih narodnih grup.

Kamo poslati naticanje
Vaše dvojezično naticanje i motivaciju pošaljite prosim na: hrvati@orf.at

Kreativnost u novi mediji

Poželjna je i digitalna sposobnost istotako kot veselje pri baratanju s novimi mediji. Talenat za kreativno stvaranje i volja na suradnji s drugimi su daljnji preduvjeti za pojačanje Hrvatske redakcije ORF-a Gradišće. Mjesto službovanja je Željezno. Veselimo se vašemu odzivu.

Hrvatska redakcija išće suradnike