Delegaijca dijeceze Željezno pri konferenciji za štampu u Sisku
HRT
HRT
Potres u Hrvatskoj

Pet stanov za Banovinu u Hrvatskoj

Delegacija dijeceze Željezno na čelu s biškupom Egidijem Živkovićem je bila na pohodu u Hrvatskoj, i to u Banovini, regiji kade je potres početkom ljeta zničio brojna sela. Biškupija Željezno je skupa sa zemljom Gradišće pokrenula pomoćnu akciju „Krov za Hrvatsku“. Milodari financiraju gradnju stanov od driva.

Stani su predvidjeni za familije, ke su zgubile svoju egzistenciju.

Delegaijca dijeceze Željezno pri konferenciji za štampu u Sisku
HRT

Pri pohodu su uz konferenciju za štampu potpisali i ugovor, kim su legalizirali stane ke su zgradili u okviru pomoćne akcije, je rekao biškup Egidije Živković.

Delegaijca dijeceze Željezno pri konferenciji za štampu u Sisku
HRT
Pri konferenciji za štampu su prezentirali pomoćnu akciju „Krov za Hrvatsku“ i daljnje plane

22. marca 2020. ljeta je serija potresov pogodila širju okolicu Zagreba. Najjači potres je imao magnitudu od 5,3. Krez ove potrese je uškodjen bezbroj zgradov i bolnic. 28. decembra 2020. ljeta je potres jačine od 6,4 teško pogodio Banovinu. To je okolica varoša Siska, kih 50 kilometrov odaljeno od Zagreba. Pri ovom potresu je i nekoliko ljudi zgubilo svoj žitak. Bezbroj familijov je ostao prez krova nad glavom. Gradišćanci i Gradišćanski Hrvati su odmah pokrenuli različne pomoćne akcije.

Stani legalizirani na temelju europskih zakonov

Situacija u od potresov pogodjenoj regiji da je još svenek jako tužna je rekao biškup Egidije Živković. Zemlja da se još svenek trese i još svenek je čuda familijov, ke su prez egzistencije a krez ovu akciju da moru dati ljudem novo ufanje i novu perspektivu. Iako je naredno samo mali čin, ćedu familije ipak dostati mogućnost da ostanu u svojoj domovini, u ondešnjem prostoru. Prilikom pohoda Banovine je delegacija iz Gradišća imala i mogućnost da se sastaje sa zastupniki politike, početo od komunalne do savezne razine. Uz drugo je potpisao biškup Egidije Živković skupa s hrvatskim ministrom, ki je odgovoran za obnovu regije, ugovor o legalizaciji ovih stanov iz Gradišća. Tim da su ovi stani čvrsto osigurani na temelju europskih zakonov, je rekao biškup Egidije Živković. „Ja se ufam da će sada daljnji proces još friže pojti.“ Predvidjeno je naime još pet stanov za Sisak i Petrinju.

Delegaijca dijeceze Željezno pri konferenciji za štampu u Sisku
HRT
Pogodjene familije su potpisale ugovor o novom stanu. U toku od šest misec ćedu se moć useliti u novi dom.

Sastanak s premijerom Plenkovićem

Nadalje se je sastao biškup dijeceze Željezno s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. On da se je jako zahvalio za ovu pomoćnu akciju i rekao je, da su ovi stani poticaj za vlašće projekte, ke ćedu organizirati sa strani Hrvatske.

Akciju podupiraju i druge austrijanske savezne zemlje

Pomoćnu akciju „Krov za Hrvatsku“ je pokrenula dijeceza Željezno skupa sa svimi farami i Zemljom Gradišće. U medjuvrimenu da su se priključile i druge savezne zemlje, veli biškup Eidije Živković. Nadalje suradjuju pri ovoj pomoćnoj akciji sve austrijanske biškupije, udruga Hrvat S.A.M. i Caritas u Sisku i hrvatska vlada.

Dva stane od driva, ke načinja tesarsko i gradjevinsko poduzeće Golubić, su jur predali u okolici Zagreba. Svaki stan je 85 kvadratnih metrov velik.

Stan od driva – jedna zid
ORF
Stane od driva gradu u poduzeću Golubić sa sidišćem u Željeznu