Prezentacija knjige „Bruji. 40 ljet Krowodnrock“
privatno
privatno
Retrospektiva

Društva, grupe i publikacije u 2021. ljetu

Tokom prošloga ljeta su društva morala otpovidati cijeli red priredab. Na polju pubikacijov se ipak zrcali šaroliko djelovanje kulturnih društav, muzičkih grup ili i privatnikov – tako kot naprimjer jačka u korist biguncev u logoru Moria ili knjiga: Bruji. 40 ljet Krowodnrock.

U ovoj knjigi opsijuju dva kotrigi Brujev, Joško Vlašić i Toni Perušić na ukupno 180 stran povijest i razvitak grupe i borbu Gradišćanskih Hrvatov za svoju kulturu i jezik. U drugom dijelu knjige su otiskane note i teksti svih jačak Brujev.

Knjiga Bruji 40 ljet
Lex liszt
Omotna stran knjige „Bruji. 40 ljet Krowodnrock“

Videoclip Coffeeshockerov i CD „Za srce i dušu“

Grupa, ka ima isto kot Broji svoj homebase u Kugi u Velikom Borištofu je Coffeeshock Company. Jedan dio muzičarov je ovde snimio nekoliko jačkač za novi album. Videoclip za jačku " Made in Austria" su prezentirali u aprilu.

Coffeeshock Company
Sto! Artwork Paul Grill
Nova jačka „Made in Austria“

U potpuno drugom muzičkom stilu nego jačke Coffeeshock Company-a je CD „Za srce i dušu“. Od kultnoga benda „Abba“ do austrop-muzičara Andreasa Gabaliera su na CD-u zastupani različni muzički žanri. Štefan Jagšić je tekste jačak presadio na gradišćanskohrvatski jezik.

Štefan Jakšić
ORF
Štefan Jagšić
 CD prezentacija Za srce i dušu
ORF
CD „Za srce i dušu“

Tiskana izdanja 2021. ljeta

Ne samo na muzičkom polju su bile grupe i pojednici aktivni – i na području tiskanih izdanj i knjig se je čuda svega publiciralo: Tako su predstavili kroniku Koljnofa, izašla je većjezična slikovnica „Frieda & Friedo" autorice Jutta Treiber, a Hrvatsko kulturno društvo je prezentiralo tri dičje knjige – i to „Povidajke o Franji“ ke je napisala Christine Nöstlinger. Prevodili su je Tereza Grandić i Julian Himmelbauer.

Dičje knjige „Povidajke o Franji“
ORF
HKD je izdalo knjige o Franji autorice Christine Nöstlinger

Franjo Ostović je napisao knjigu „Po slijedi Hrvatov u južnom Gradišću“. U knjigi predstavlja rodjeni Bandolac ukupno 22oja sela južnoga Gradišća – kot naprimjer nekadašnje hrvatsko selo Sveti Mikula, Veliki Medveš ili Žamar. Pred svim po Drugom svitskom boju se je ovde jako smanjilo hrvatsko stanovničtvo.

Franjo Ostović  knjiga
ORF
Franjo Ostović je napisao knjigu „Po slijedi Hrvatov u južnom Gradišću“

Kako se u Žamaru kuha – to se more pročitati u hrvatskom kulinariju Žamara, koga je izdao Hrvatski kulturni i dokumentarni centar – i to na početku 21. ljeta.

recepti iz kuharice
ORF
Hrvatski kulinarijum Žamara

Opet bile moguće obljubljene priredbe

Človik pravoda ne živi samo od prave hrane nego i od duševne – ada umjetnosti i literature. U svojem znanju o literaturi gradišćanskih Hrvatov su se mogli zainteresirani miriti pri kvizu o gradišćanskohrvatskoj literaturi u Hrvatskom centru u Beču.

Biblioteka Franje Rotter u Hrvatskom centru u Beču
ORF
Kviz o gradišćanskohrvatskoj literaturi u Centru u Beču

Hrvatsko kulturno društvo je ljetos po deveti put i jednoljetnoj pauzi pozvalo opet na festival klapov – i to u Stinjake. Pri ovoj priliki je imala klapa „Špontan“ svoj prvi nastup.

Klapa Pinkovac
ORF
Festival klapov u Stinjaki

U Stinjaki su priredili i jedan dan trodnevnoga festivala Dana mladine, za koga si je ljetos Hrvatski akademski klub premislio novi koncept. Po prvi put su manifestaciju gradišćanskohrvatske mladine održali u tri seli. Zvana u Stinjaki je festval gostovao u Mjenovu i po prvi put i u Štikapronu.

Dan mladine Štikapron
ORF
Dan mladine je 2021. po prvi put gostovao u Štikapronu

Nekolika društva i grupe su svečevale jubilje u 2021. ljetu

2021. je bilo 25 ljet tomu, da je Stinjačan Ferenc Grandić pokrenuo svoju humanitarnu inicijativu za afrikansku zemlju Burkinu Faso.
Isto tako jur 25 ljet priredjuju polumaraton u Stinjaki.

Polumaraton Stinjaki
ORF
25. polumaraton u Stinjaki

Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj je svečevalo u Petrovom Selu 30. obljetnicu postojanja – i to svetačnom sjednicom, izložbom i kulturnim i zabavnim programom.

Svečevanje 30 ljet Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj DGHU, Koprive
ORF
DGHU je svečevalo u Petrovom Selu 30. obljetnicu postojanja

Tamburaški orkestar Ivan Vuković iz Pandrofa zabavlja svoju publiku sada jur 50 ljet. Prilikom svojega zlatoga jubileja – su tamburaši pozvali na koncert i su prezentriali i CD s najobljubljeniji hrvatskimi šlageri.

50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Tamburaški orkestar Ivan Vuković pri jubilarnom koncertu

Do svojega 50ljetnoga postojanja mora grupa FTM Trio još 40 ljet čekati. Grupa je prilikom svojega 10 ljetnoga postojanja prezentirala u Kugi, u Velikom Borištofu svoj drugi Cd: Metamorphosis

FTM Trio na pozornici
ORF
FTM Trio na pozornici u Kugi u Velikom Borištofu