Svezna vlada prezentira ekosocijalnu poreznu reformu
APA/Herbert Neubauer
APA/Herbert Neubauer
Retrospektiva

Zbivanja u politiki 2021. ljeta

U politik je ljetos za neke bilo jako turbulentno. ÖVP-kancelar Sebastian Kurz je u oktobru odstupio a u decembru se je povukao iz politike, isto tako kot ministar za financije Gernot Blümel. Novi aktualni kancelar Narodne stranke je Karl Nehammer, ki je naslijedio Alexandra Schalleberga po kratkom intermecu. U manjinskoj politiki minulo ljeto nije bilo tako turbulentno.

Novi lonci s podupiranji za narodne grupe

Po 25 ljet dugoj stagnaciji podupiranja za narodne grupe su šestere priznate narodne grupe po prvi put imale na raspolaganje povišenu svotu od skoro osam milioni eurov. Savezno kancelarstvo je stvorilo i nove lonce za posebne svrhe narodnih grup kot i vlašći lonac za medije.

Predsjednik Savjeta za hrvatsku narodu grupu je po rotacijskom principu momentano Martin Ivančić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra. On je i predsjednik novo utemljenoga društva Stalna konferencija Savjetov.

Martin Ivančić
ORF
Martin Ivančić, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, predsjednik HKDC-a i predsjednik Stalne konferencije

FUEN-seminar slavskih manjin u Molisi

U oktobru su Molisanski Hrvati po prvi put organizirali FUEN-seminar slavskih manjin u južnoj Italiji, da predstvu troja sela kade se još govori molisanskohrvatski jezik. Organizator je bio Antonio Sammartino od zaklade Agostina Piccoli, istaknuti kulturni aktivist i publicist za obdržanje jezika i tradicijov Molisanskih Hrvatov. On je u novembru naglo umro u starosti od 60 ljet.

Moliški Hrvat Antonio Sammartino na kongresu FUEN-a
Petar Tyran
Antonio Sammartino pri FUEN-kongresu u Molisi u oktobru 2021. ljeta

Minjanje načelnikov u hrvatski općina

U neki hrvatski općina je došlo jur pred izbori do minjanja načelnikov. Brojni već nećedu kandidirati pri izbori 2022. ljeta, i to u Cindrofu, Cogrštofu, Trajštofu, Uzlopu i u Velikomu Borištofu.

Dvojezični ulični natpisi u Uzlopu

Aktivni su bili kulturni djelači u naši seli. U Uzlopu su na primjer proširili tablice s dvojezičnimi natpisi, da učuvaju stare nazive kot na primjer Prkanj, Šešika, Šaš ili na zdolinskom.

 Uzlop dvojezićne tablice postavljene
Štefan Bubić

Dvojezične tablice u trajštofskoj lozi

U Trajštofu su pokrenuli inicijativu za očuvanje starih hrvatskih imen u trajštofskoj lozi. Urbarijalci su montirali 18 tablic sa starimi hrvatskimi nazivi kot “Kratki", “Dužički“ ili „Poprični“.

Lozne tablice Trajštof
ORF