SŠ Veliki Petarštof korona
NSŠ Veliki Petarštof
NSŠ Veliki Petarštof
Školstvo

Erasmus-projekt u MSŠ Veliki Petarštof

Muzička sridnja škola s hrvatskim težišćem u Velikom Petarštofu sudjeluje u okviru EU-programa Erasmus+ pri medjunarodnom projektu s naslovom „Back2roots", po hrvatsku Najzad k korijenom“.

Uvezani su svi četiri školski stupnji, u ki se podučava hrvatski jezik, je rekla Nataša Gabriel, koordinatorica projekta. Plan je bio, da se četirekrat strefu, i to svenek u drugoj zemlji i se tako uču hrvatski jezik, upoznaju kulturu i druge hrvatske manjine. Zbog korone su morali odrinuti realne sastanke u Hrvatskoj i je održati kot online-konferencije, tako Gabriel.

Erasmus+ Veliki Petarštof
MSŠ Veliki Petarštof
Sanstanke u okviru Erasmus+ projekta priredjuju u obliku online-konferencijov

Polag plana ćedu se partnerske škole projekta kljetu u protuliću sastati u Hrvatskoj. Zbog zvanarednih uvjetov koronavirusne pandemije je projekt podužen i teče do 2023. ljeta.

Projekt o manjinski jeziki jur od 2020. ljeta

U okviru ERASMUS+ programa sudjeluju školarice i školari Muzičke sridnje škole s hrvatskim težiščem u Velikom Petarštofu jur od 2020. ljeta pri projektu o manjinski jeziki. Zbog pandemije se je ova suradnja do sada odvijala samo digitalnim putem.

U školskom ljetu 2020./21. su se svi susreti zbog lockdowna morali otpovidati. Nakanjeno je bilo, da se svi diozimatelji projekta četire pute sastanu. Glavni cilj projekta je da se školska dica još već bavu s hrvatskim jezikom, kulturom, običaji i poviješću Gradišćanskih Hrvatov i drugih manjin.

Erasmus+ Veliki Petarštof
MSŠ Veliki Petarštof
Školari Muzičke sridnje škole Veliki Petarštof

Putovanja zbog pandemije nisu moguća

Prvi sastanak je bio planiran u Hrvatskoj, u Osnovnoj školi Bakar. Zbog niskih brojev tokom junija se je na novo planirao susret u novom školskom ljetu (2021./22.).

Ali nažalost i u jeseni nije bilo moguće putovanje. To ne odvisi samo od situacije u Austriji, nego i od razvitka pandemije u drugi partnerski zemlja.

Djelaju na različni mali projekti

Medjutim se na pojedini škola djela na različni mali projekti, ke onda dilu sa svojimi partneri. Tako su u Velikom Petarštofu školarice i školari različnih razredov imali na primjer projekt o 100. obljetnice Gradišće.

Nadalje su imali i projekte o povidajki „Bremski gradski igrači“, „Jožef Haydn i Gradišćanski Hrvati“ i takozvanu „Pizza Challenge“ na Dane Erasmusa u oktobru. Pri tom su spekla dica pice u obliku zemalj, iz kih su partnerske škole.

Erasmus+ Veliki Petarštof
MSŠ Veliki Petarštof

Online-susret svih škol projekta

24. novembra su sve škole projekta imale online-susret, pri kom je sudjelivalo prilično 40 školaric i školarov.

Na kraju ovoga projekta ćedu školarice i školari kot rezultat razmjene sastaviti rječnik s riči na standardnom hrvatskom, moliškohrvatskom, bunjevačkohrvatskom i gradišćanskohrvatskom jeziku,a predvidjena je i kuharska knjiga s recepti iz Austrije, Hrvatske, Srbije i Italije.

Erasmus+ Veliki Petarštof
MSŠ Veliki Petarštof
Sudioniki Erasmus+projekta o hrvatski korijeni