Knjiga o Josipu Hammu
ORF
ORF
Slavistika

35. obljetnica smrti Josipa Hamma

Pred 35-imi ljeti je u Beču preminuo Josip Hamm, hrvatski slavist i jedan od utemeljiteljev Instituta za slavistiku Sveučilišća u Beču. 1960. ljeta je Hamm nastao profesor slavenske filologije na Katedri za slavistiku u Beču a kašnje je preuzeo i mjesto predstojnika Instituta za slavensku filologiju u Beču.

Hamm je rodjen 3. decembra 1905. ljeta u Gatu u Slavoniji. Po študiju slavistike i germanistike na sveučilišću u Zagrebu je djelao kot učitelj i lektor. Za vrime boravka u Beču je Josip Hamm bio usko povezan s Gradišćanskimi Hrvati.

Za očuvanje arhaičnoga gradišćanskohrvatskoga jezika

Hamm imao je velik uticaj na razvitak gradišćanskohrvatskoga standardnoga jezika, pred svim pri ostvarenju prvoga gradišćanskohrvatskoga-hrvatsko-nimškoga rječnika. Sudjelivao je i s tadašnjimi Hakovci, ki su klupskim časopisom „Glas“ pokušavali prilagoditi gradišćanskohrvatski jezik književnomu standardu Hrvatske. Hamm je zastupao čisto drugu jezičnu liniju. On je bio za čuvanje tradicionalnoga i arhaičnoga gradišćanskohrvatskoga jezika.

Knjiga o Josipu Hammu
ORF
Za zbornik o Josipu Hammu, ki se je pojavio 2007. ljeta u Zagrebu, je Nikola Benčić napisao članak o vezi Josipa Hamma s Gradišćanskimi Hrvati

Hamm se je osebujno bavio i staroslavenskim crikvenim jezikom. Umro je 23. novembra 1986. ljeta.