Martin Ganster und Hubert Eisl
ORF
ORF
Koronavirus

Stabilna situacija u gradišćanski bolnica

Situacija u gradišćanski KRAGES-bolnica je prem korone stabilna. Momentano je 87 COVID-19 pacijentov u bolnica, od toga 13 na intenzivnoj štaciji. Kot je rekao poslovoditelj KRAGES-a Hubert Eisl projdući petak u televizijskoj emisiji Burgenland heute se on ne boji, da ćedu u Gradišću dojti na granice kapaciteta.

Intensivstation, KH Barmherzige Brüder Eisenstadt
ORF
U bolnica KRAGES-a je aktualno 87 COVID-19 pacijentov

Važne operacije da moru svaku dob izvrštiti. U KRAGES-bolnica je većina koronapacijentov cipljena, naime 60 procentov a 40 procentov je necipljeno. Na intezivni štacija je polovica pacijentov cipljena a druga polovica necipljena, tako Eisl.