Znanstveni skup u Budimpešti
Croatica
Croatica
Znanost

Znanstveni skup o hrvatski manjina

Povjesničar iz Fileža Michael Schreiber je pred kratkim bio gost povijesnoga znanstvenoga sastanka u prostorija društva Croatica u Budimpešti. Sastanak je organizirala Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj pod geslom „Položaj hrvatskih manjin u regiji po raspadu Austro-Ugarske i Trianonskoga mirovnoga ugovora s osvrtom na današnju situaciju“ .

Schreiber se je u svojem predavanju koncentrirao na političku situaciju kod Gradišćanskih Hrvatov početkom 1920-ih ljet, kada se je povukla nova granica.

Znanstveni skup u Budimpešti
Croatica
Schreiber je u Budimpešti predavao o položaju Gradišćanskih Hrvatov po Trianonskom mirovnom ugovoru

Trianonski mir je pravoda prerizao socioekonomske strukture ne samo u Zapadnoj Ugarskoj, kade su živili Gradišćanski Hrvati. I druge hrvatske manjine u ugarskoj državi su bile pogodjene od promjenov.

Trianon iz perspektive drugih hrvatskih manjin u Ugarskoj

Za Schreibera je ov znanstveni skup bio posebno zanimljiv po tom, ar su ukupno četiri povjesničari predstavili situaciju hrvatskih manjin iz različnih perspektivov. Tako se je Tomislav Žigmanov fokusirao na situaciju Hrvatov u Vojvodini, Dinko Sokčević se je bavio položajem Hrvatov u južnoj Hrvatskoj, a kot četvrti stručnjak je sudjelivao Robert Skenderović iz Hrvatske.