sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu
ORF
ORF
Zemaljski svetak

Martinja u biškupiji i zemlji Gradišće

Svetom mašom četvrtak jutro u stolnoj crikvi su se spomenule biškupija Željezno i zemlja Gradišće zemaljskoga patrona sv. Martina. Svetu mašu, ku je predvodio biškup Egidije Živković, su prenašali i u internetu.

Za biškupa je ovo bila po dugom vrimenu opet skupna maša s narodom – po dugom vrimenu kade je trpio od korone. On da se zahvaljuje svim, ki su na njega mislili i za njega molili, tako biškup Živković.

sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu, biškup Živković i generalni vikar Wüger
ORF
Biškup Egidije Živković je po dugom vrimenu opet svečevao mašu s narodom

Ovom mašom da je i završilo jubilarno ljeto Zemlje i biškupije, tako biškup Živković dalje. On poziva sve, da si zamu svetoga Martina kot primjer ponašanja i zahdjanja jedan s drugim.

Biškup Egidije Živković
ORF
Biškup Egidje Živković

Fotostrecke mit 8 Bildern

sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu, Martinskipferl
ORF
sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu
ORF
sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu
ORF
sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu
ORF
sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu, stolna crikva
ORF
sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu, stolna crikva i zastave zemlje i biškupije
ORF
sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu
ORF
sveta maša u stolnoj crikvi u Željeznu
ORF

Završetak Martinje s referati i odlikovanji

Otpodne u dvi ura su svečevanja nastavili zahvalnicom u stolnoj crikvi. Po kratki impulzi generalnoga vikara Michaela Wügera i predsjednika Katoličanske akcije, Petra Goldenića je slijedila prezentacija slik o 100-ljetnoj povijesti Gradišća i 60-ljtnoj povijesti biškupije. Po tom tom su predali papina i dijecezanska odlikovanja.

Gerhard Mitrović dostao viteški križ pape Silvestra

Gerhard Mitrović iz Štikaprona je jedan od nagradjenih.
Predsjednik Gradišćanskoga zemaljskoga saveza djelatne zajednice katoličanskih savezov, Gerhard Mitrović je primio viteški križ reda svetoga pape Silvestra. Odlikovan je s jedne strani za dugoljetni angažman u dijecezanskom apostolatu laikov a s druge strani za angažman u domaćoj fari Štikapron. Onde je Gerhard Mitrović 1984. ljeta utemeljio vlašću hodočasnu grupu, ku je i prik 30 ljet dugo peljao. Od 2017. ljeta vrši funkciju vikara.

Gerhard Mitrović
ORF
Gerhard Mitrović je od 2017. farski vikar u Štikapronu

U toj funkciji je preuzeo odgovornost i organizaciju saniranja vanjske fasade štikapronske crikve. Zvana toga se je i skrbio za kupnju i posvećenje trih novih zvonov. Investicije od oko 250.000 eurov su mogli financirati prez da su znatno posegli na financijske rezerve, glasi u izjavi. Pred kratkim su posvetili četvrti i novo darovani zvon za farsku crikvu u Štikapronu.

Tamburica Bijelo Selo i Novo Selo oblikovali zahvalnicu

Zahvalnicu u stolnoj crikvi su muzički oblikovali uz druge Tamburica Bijelo Selo i Novo Selo.Spomenuli su se i službenih obljetnic suradnikov i suradnic Caritasa. Skupnom pobožnošću je završila otpodnevna zahvalnica ku je muzički oblikovala uz druge Tamburica Bijelo Selo i Novo Selo.