FTM Trio na pozornici
ORF
ORF
Kultura

FTM-Trio predstavio CD „Metamorphosis“

Muzički sastav FTM-Trio ljetos svečuje deset ljet postojanja. Tri muzičari – to su Martin Wagner, Tome Jankovič i Rainer Šumić – su subotu navečer pozvali na koncert u Kugu u Velikom Borištofu. Pri ovoj priliki su predstavili svoj novi CD, komu su dali ime „Metamorphosis“ – ada pretvaranje.

Ideja za snimanje albuma postoji jur nekoliko ljeto, veli pianist grupe, Martin Wagner. Muzičari da su u prošli ljeti pisali i aranžirali nekoliko jačak, od kih su jedan dio konačno snimili za svoj novi CD.

FTM Trio na pozornici
ORF
CD Metamorphosis

Pri iskanju imena za novi nosač zvuka su prispodobili jačke i stil grupe sa svojim prvim CD-om i su izvidili, da su dalje razvili svoj muzički stil i način jačak, tako da su si zibrali za novi album ime „Metamorphosis“ – ada pretvaranje, veli Martin Wagner.

Martin Wagner
ORF
Martin Wagner na pozornici
FTM Trio na pozornici
ORF
FTM- Trio na pozornici u Kugi

FTM- Trio postoji deset ljet, veli rodjeni Stinjak, Martin Wagner. Bilanca prošlih ljet da je odlična i muzičari da još svenek punim elanom i veseljem skupa stoju na pozornici, tako da publika more uživati poznate melodije u posebnom stilu FTM-Tria. Korona da je za snimanje CD-a bila još i malo pozitivna, ar muzičari nisu imali drugih dužnosti ili nastupov, tako da su svoje slobodno vrime mogli prebaviti u študiju pri snimanju. Ipak su im falili nastupi na pozornici, veli Martin Wagner.

10 ljet FTM-Trio s prijatelji na pozornici

Pri koncertnom večeru u Kugi u Velikom Borištofu su muzičari u prvom dijelu koncerta predstavili svoj novi CD, u drugom dijelu su si pozvali jačkare i jačkarice odnosno druge muzičare na pozornicu da predstavu skupno jačke.

Fotostrecke mit 15 Bildern

Booklet CDa Metamorphosis
ORF
Booklet
FTM Trio na pozornici
ORF
FTM-Trio na pozornici
Publika u Kugi
ORF
Publika u Kugi
FTM Trio na pozornici i Mario Gregorić
ORF
FTM-Trio i Mario Gregorić
Publika u Kugi
ORF
Publika u Kugi
FTM Trio na pozornici i Walter i Franz Steindl
ORF
FTM-Trio na pozornici i Walter i Franz Steindl
Publika u Kugi
ORF
Publika u Kugi
FTM Trio na pozornici
ORF
FTM-Trio na pozornici
FTM Trio na pozornici i Joc Vlašić
ORF
FTM-Trio na pozornici i Joško Vlašić
FTM Trio na pozornici i Konrad Robitza
ORF
FTM-Trio na pozornici i Konrad Robica
FTM Trio na pozornici i prijatelji
ORF
Svi muzičari večera na pozornici
FTM Trio na pozornici i Karin Gregorić i Roman Prikosović
ORF
FTM-Trio na pozornici i Roman Prikosović i Karin Gregorić
Publika  u Kugi
ORF
Publika u Kugi
FTM Trio na pozornici, Rainer Schumich
ORF
Rainer Šumić
FTM Trio na pozornici i Max Prenner
ORF
FTM-Trio na pozornici i Max Prenner

Koncert i na Martinju u Hrvatskom centru

CD Metamorphosis FTM-Tria se more kupiti od nedilje, 14. novmebra online prik webstranice grupe, zvana toga i u Kugi, kod HKD-a, HKDC-a, u Hrvatskom centru u Beču i u Salonu klavirov Förstl.

Svoj novi CD ćedu muzičari predstaviti četvrtak, 11. novembra u 20.00 u Hrvatskom centru u Beču. Nastupit kanu i u februaru u Stinjaki.

FTM-Trio je izdao svoj prvi CD imenom „Roots“ 2013. ljeta.