50 ljet tamburica Pandrof
ORF
ORF
Obljetnica

Tamburica Pandrof je 50

Tamburaško društvo „Ivan Vuković“ iz Pandrofa svečuje ljetos 50. obljetnicu postojanja. Prilikom jubileja su priredili na vikend tri koncerte u svetačnoj dvorani osnovne škole Pandrofa, tako da su po dvoljetnoj pauzi opet nastupili pred publikom.

Prezentirali su i CD s naslovom „Ljubav je“, na kom su sakupljeni najobljubljeniji hrvatski šlageri svih njevih koncertov. Dirigent Hanzi Maszl, ki jur već nego 30 ljet dugo pelja tamburaški orkestar Pandrof, bilancira prošla ljeta jako pozitivno i bila da su bogata ča naliže njev muzički repertoar i produkcije. Producirali su nekoliko CD-ov i DVD, kot i mjuzikl i mašu. U njevom programu da su zastupani svi žanri muzike.

 50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Hanzi Maszl jur već nego 30 ljet dugo pelja tamburaški orkestar „Ivan Vuković“ iz Pandrofa
 50 ljet tamburica Pandrof
ORF

100 kotrigov na početku u društvu

Samo s naraštajem da imaju probleme. Ako mladi ljudi idu u Beč zbog djela ili študijuma, već ne dojdu najzad u društvo. Na početku da je bilo oko 100 kotrigov a sada ih je oko 20.

Fotostrecke mit 7 Bildern

 50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Tamburica Pandrof pred 50 ljeti
50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Snimili su cijeli jubilarni koncert, ki će se moć pogledati i u internetu
50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Prezentirali su novi CD, kade su sakupljeni najobljubljeniji hrvatski šlageri njevih koncertov
50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Tamburica Pandrof je svečevala 50. obljetnicu postojanja društva
50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Tamburica Pandrof je svečevala 50. obljetnicu postojanja društva
 50 ljet tamburica Pandrof
ORF
Jubilarni koncert su muzički pratili i Feri Janoschka i operna pjevačica Elisabth Pratscher…
50 ljet tamburica Pandrof
ORF
… kot i vokalni ansambl Basbaritenori

Ipak da su srićni, da su mogli i za vrime korone realizirati svečevanje i koncerte prilikom obljetnice. Obično, da se probaju ljetodan za velike nastupe. Ovput da su se samo pol ljeta vježbali. Ali ljudi da su bili jako marljivi, tako da se je i sve ugodalo.

Poseban CD za njeve fene

Prilkom jubileja su izdali i jedan CD s najobljubljenijimi hrvatskimi hiti, koga su si takorekuć njevi feni željili. Ča naliže budućnost društva, za to si želji dugoljetni peljač, da bi se ćim prije našao naslijednik za njega, je rekao Hanzi Maszl, predsjednik Tamburice u Pandrofu.

Društvo „Ivan Vuković“ je pred 50 ljeti utemeljio ondašnji farnik Pandrofa Jozef Palković uz podupiranje profesora Dragana Raljušića iz Hrvatske.

Treti i zadnji koncert prilikom 50. obljetnice tamburaškoga društva „Ivan Vuković“ počinje nedilju u pol sedmoj navečer