Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF
ORF
Literatura

Centar.kviz o hrvatskoj literaturi

Hrvatski centar u Beču priredjuje ov tajedan prilikom austrijanskoga literarnoga festivala „Austrija čita – Mjesto sastanka biblioteka“ različne priredbe kot i Dane otvorenih vrat u biblioteki Franje Rottera. Četvrtak su pozvali na kviz o gradišćanskohrvatskoj i hrvatskoj literaturi.

Jelena Tyran je rekla o priredbi, da su imali ovakov kviz jur pred koronavirusnom pandemijom i da su sada iskoristili mogućnost, da ga opet nudu. Jezičnu tematiku da su preselili u područje književnosti:

Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF
Gabrijela Novak-Karall je sudjelivala pri kvizu
Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF
Stavili su 33 pitanja o gradišćanskohrvatskoj i hrvatskoj literaturi

Biblioteku Franje Rottera da su kanili bolje predstaviti i dodatno nuditi pohodnikom mogućnost da se družu, zabavljaju i ča nauču, je rekla Jelena Tyran. U kvizu su stavili 33 pitanja o gradišćanskohrvatskoj i hrvatskoj literaturi. Priredba je završila razvezanjem kviza i daljnjimi informacijami o autori i knjiga.

Biblioteka Franje Rotter u Hrvatskom centru u Beču
ORF
Biblioteka je u mecaninu Hrvatskoga centra

U biblioteki imaju šaroliku ponudu različnih medijov

Biblioteka Franje Rottera

obuhvaća knjige, kompaktne ploče, audio-knjige, dvd-e i čuda dičje literature. Iskati se more i u onlinekatalogu.

Sve knjige, ke su bile spomenute u kvizu, se moru najti u mecaninu u Schwindgasse 14, kade se nazali biblioteka Frabnje Rottera. U biblioteki čuvaju prik 7.300 medijov na gradišćanskohrvatskom, hrvatskom i nimškom jeziku, ki se bavu s manjinskom tematikom. Veliko težišće je dičja literatura.

Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF
Dičjih publikacijov imaju sve već
Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF
Sve publikacije se moru najti i …
Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF
… u onlinekatalogu

Svako ljeto da dostanu 100 do 150 novih naslovov i tako se mora biblioteka konstantno aktualizirati. Važno da je, da imaju i sva nova izdanja društav u njoj i zbog toga prosu, da biblioteki stavu na raspolaganje egzemplar nove publikacije.

Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF
Jelena Tyran u biblioteki Franje Rottera

Bibilioteka je zadnji projekt Franja Rottera

Biblioteku u Centru je novo uredio slavist i pjesnik Franjo Rotter a otvorili su ju 1995. ljeta. Ovo je bio zadnji veliki projekt hakovca, prlje nego je obetežao. Franjo Rotter je umro 2002. ljeta. Njemu na spomen nosi biblioteka danas njegovo ime. 2010. ljeta su ju premjestili u mecanin i od onda je integrirana u Hrvatski centar.

Centar.kviz u Hrvatskom centru u Beču
ORF

Centarski program prilikom festivala „Austrija čita“ je obuhvaćao petak otpodne čitanje za dicu.