svitske visti Gernot Blümel ÖVP
APA/Roland Schlager
APA/Roland Schlager
Svitske visti

Nazvišćena dugotrajna budžetarna politika

Ministar za financije Gernot Blümel (ÖVP) je u svojem drugom govoru o budžetu nazvistio dugotrajnu budžetarnu politiku po preobladanju koronakrize. Med težišća sliši ekosocijalna porezna reforma. Uz drugo ćedu povišiti budžet za zdravstveni resor za šest milijardov eurov.

Savez će kljetu imati nutarzimanja od 86,4 milijardov eurov, to je plus od 14 milijardov. Vandavanja ćedu iznašati 99,1 milijardu tako da će ostati deficit od 12,7 milijardov.

Izašla študija o antisemitizmu u Europi

Polag nove študije neke nevladine organizacije u Brüsselu su antisemitske predrasude u Europi osebujno proširene u Grčkoj, Poljskoj i Ugarskoj. 36 procentov ispitanih Grkov da je mišljenja, da se židovi nikada nećedu potpuno integrirati u društvo.

Papu Ivana Pavla I. ćedu proglasiti blaženim

Papu Ivana Pavla I., ki je 1978. ljeta bio samo 33 dane dugo Sveti otac, ćedu proglasiti blaženim. Papa Franjo je oficijelno priznao za postupak potribno čudo liječenja 11-ljetne divičice.