Fotovoltaična naprava
ORF
ORF

Fotovoltaične naprave u Trajštofu

U Trajštofu ćedu u dojdućih šest misec izgraditi fotovoltaične naprave na općinski zgrada. Polag načelnika Viktora Hergovića (SPÖ) ćedu naprave inštalirati na osnovnoj školi, čuvarnici i na općinskom stanu. Produciranom strujom ćedu moći opskrbiti te tri zgrade.

U slučaju viška ćedu pripeljati struju u opću mrižu struje. Stroški ćedu iznašati od prilike 45.000 eurov. Uza to su u Trajštofu završili projekt obnavljanja laternov. Stroške u višini od 51.000 eurov su si dilili općina i Savez.

Osnovna škola Trajštof
ORF
I na krovu osnovne škole će abiti vrijeda montirane fotovoltaična naprava.