Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
ORF
Crikva

U Štikapronu posvećen novi četvrti zvon

U Štikapronu su danas dopodne posvetili zvon, ki je posvećen Mariji Celjanskoj. Posvetili su ga farnik sela, Ignac Ivanšić i biškupski vikar – bivši superior u Celju – pater Karl Schauer. Ov četvrti zvon je darovala grupa, ka svako ljeto piše ide na hrvatsko shodišće u Celje – i to od neprekidno od 1984. ljeta.

Farski vikar, Gerhard Mitrović je duga ljeta peljao hodočasne grupe u Celje, pred nekolikimi ljeti je predao ovu zadaću u ruke svojega sina Nikija Mitrovića.

Gerhard Mitrović
ORF
Farski vikar, Gerhard Mitrović
Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
Novi zvon je posvećen Mariji Celjanskoj

Svenek ako se gdo otpravi u Celje će zazvoniti novi zvon

Ov da je imao i ideju, da grupa daruje ov novi četvrti zvon. Ar kad su pred dvimi ljeti nabavili tri nove zvone za štikapronsku farsku crikvu se je pokazalo, da bi bilo mjesta i još za četvrti zvon. Ov da će svenek zvoniti kad skupa zvonu, a pred svim zvon neka zagluši svenek onda, ako se gdo iz sela otpravi na shodišće u Celje, veli farski vikar Gerhard Mitrović.

Fotostrecke mit 14 Bildern

Posvećenje zvona u Štikapronu, ruka na zvonu
ORF
Posvećenje novoga zvona u Štikapronu
Posvećenje zvona u Štikapronu, muži vuću vuže
ORF
Muži su ručno povukli zvon na turam
Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
Posvećenje novoga zvona u Štikapronu
Posvećenje zvona u Štikapronu, farska crikva Štikapron
ORF
Posvećenje novoga zvona u Štikapronu
Posvećenje zvona u Štikapronu, zvon na turmu
ORF
Novi zvon na turmu
Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
Tamburaški orkestar Štikapron je svirao pri agapi
Posvećenje zvona u Štikapronu, Tamburaši
ORF
Tamburaški orkestar Štikapron je svirao pri agapi
Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
Vjerniki pri posvećenju zvona
Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
Posvećenje zvona u Štikapronu
Posvećenje zvona u Štikapronu, ruka na zvonu
ORF
Zvon su namazali Krizmom
Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
Novi zvon
Posvećenje zvona u Štikapronu
ORF
Vjerniki pri posvećenju novoga zvona
Posvećenje zvona u Štikapronu, crikveni turam
ORF
Crikveni turam farske crikve Štikaprona
Posvećenje zvona u Štikapronu, farska crikva zvana
ORF
farska crikva Štikaprona

Novi zvon je po posvećenju šest muži ručno užem povuklo na turam, kade ga je montiralo poduzeće, ko je napravilo zvon. Po maši je novi zvon zaglušao po prvi put.

Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Pred dvimi ljeti su posvetili tri nove zvone u Štikapronu

Stoprv pred dvimi ljeti , u juliju 2019. su u Štikapronu posvetili tri nove zvone. Te su nabavili, ar su morali crikveni turam sanirati. Stari zvoni od čelika su bili preteški i su turam bili uškodili.