nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
ORF
Kultura

MiniMetron 2020. za Mlade Poljance

Hrvatski centar u Beču je subotu u okviru Hrvatskoga kiritofa i ulične fešte, predao svoju kulturnu nagradu za naraštaj MiniMetron. Dobitniki staklene skulpture za 2020. ljeto su Mladi Poljanci iz Vulkaprodrštofa.

Odlikovanje su primili za publiciranje jačak i zbrajalic na you-tube kanalu u času pandemije. Lukas Kornfeind, jedan od trih peljačev naraštajne grupe je rekao, da su bili aktivni u času korone, kad je bilo teško biti aktivan. Njevim projektom „jačiti-igrati-govoriti-tamburati“, koga su prenosili u internet, su Poljanci kreirali ča novoga, tako Kornfeind.

Lukas Kornfeind, nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
Lukas Kornfeind je jedan od trih peljačev Mladih Poljancev…
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
…ki su nastupili pri svetačnosti i uličnoj fešti u Beču

Različne episode od hrvatskih zbrajalic do jačak

Na vlašćem youtube-kanalu su počeli sa zbrajalicami i pjedmicami za dicu, kašnje su slijedile hrvaske jačke. Pod svakom jačkom imaju tekst, tako da si ljudi doma ili u čuvarnici ili škola moru laglje skupa s dicom jačiti hrvatske jačke, je rekao Lukas Kornfeind. Sve skupa je čuda djela, ali motivacija je velika, da stvoru za ča dicu i naraštaj, tako Kornfeind.

U naraštajnoj grupi Poljancev je aktivno oko 30 dice u starosti od trih do deset ljet. Postoji od 1990ih ljet, pokrenula ju je dugoljetna peljačica grupe Angelika Kornfeind. Sada ju peljaju braća Julija i Lukas Kornfeind skupa s Martinom Špirancec.

Fotostrecke mit 11 Bildern

nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance,  Mladi Poljanci
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF
nagrada MiniMetron 2020. za Mlade Poljance
ORF