Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Karl Knor
Kronika

Svetačno otvaranje OŠ u Novoj Gori

U Novoj Gori su nedilju velikom seoskom feštom otvorili i blagoslovili novu osnovnu školu. Novu školu od driva s modernim tehničkim standardom za podučavanje su gradili oko pol ljeta dugo. Prvi školari su se u novu školsku zgradu uselili jur u aprilu.

Novo zgradjenu školu su jur već puti prezentirali javnosti ali ov put je bilo ipak ča posebnoga ar je zgrada dostala i blagoslov, razlaže direktor Karl Knor. Zvana toga da je bila i seoska fešta a ljudi da su jur čekali da se moru sastati i zbog toga da je jako čuda ljudi sudjelivalo pri ovom svetačnom otvaranju je rekao Karl Knor dalje.

Po svetoj maši u crikvi je slijedio blagoslov u školi

Mašu u crikvi su oblikovala školska dica. Zatim je farski moderator David Grandić blagoslovio novu školsku zgradu. Pri svetačnosti u šatoru uz školu s časnimi gosti su novogorska školska dica predstavila tance i jačke od svojega CD-a s hrvatskimi jačkami. A limena glazba Pinkovac je zatim igrala pri pomašnici.

Fotostrecke mit 7 Bildern

Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Svetačno otvaranje i blagoslavljanje osnovne škole u Novoj Gori
Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Svetačno otvaranje i blagoslavljanje osnovne škole u Novoj Gori
Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Svetačno otvaranje i blagoslavljanje osnovne škole u Novoj Gori
Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Svetačno otvaranje i blagoslavljanje osnovne škole u Novoj Gori
Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Svetačno otvaranje i blagoslavljanje osnovne škole u Novoj Gori
Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Svetačno otvaranje i blagoslavljanje osnovne škole u Novoj Gori
Svetačno otvaranje osnovne škole u Novoj Gori
Karl Knor
Svetačno otvaranje i blagoslavljanje osnovne škole u Novoj Gori

Fali još novi križ za školu od novogorskoga umjetnika Ericha Novoszela. On ga kani kot inštalaciju uvezati u aulu. U školi momentano kažu dvi izložbe „Ditinstvo jednoč“ od školarov i „Iz novogorske historije“ od kruga novogorskih historičarov, ki se bavu poviješćom sela u zadnjih 100 ljet.

Stroški za gradnju nove škole u Novoj Gori su iznašali prilično dva milione eurov. Osnovnu školu Nove Gore pohadja 26 dice.