Koljnofska kronika
Ingrid Klemenšić
Ingrid Klemenšić
Kronika

Izašla je kronika o Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim prezentirali dvojezičnu seosku kroniku s naslovom „Koljnof-Kópháza“. Knjigu je sastavila Ingrid Klemenčić a izdalo ju je mjesno Hrvatsko kulturno društvo. Bogato ilustrirana kronika sadržava informacije o povijesti i razvitku Koljnofa.

Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva i načelnik Koljnofa, Franjo Grubić, je rekao o knjigi, da su si ovako ispunili dugoljetnu sanju, ar sadržava kronika objekte i kipe, na ke su gizdavi:

Kronika, na koj je Ingrid Klemenčić oko ljeto dan djelala, da sadržava čuda fotografijov a to starih i novih, nadalje i povijesne informacije o selu na hrvatskom i ugarskom jeziku, tako Grubić. Zvana toga da su zapisali pjesme kot i stara imena krajev i mjest, ka se dijelomično već ne poznaju.

Koljnofska kronika
Ingrid Klemenšić
Koljnofska kronika je bogato ilustrirana i sadržava …
Koljnofska kronika
Ingrid Klemenšić
… seoske impresije …
Koljnofska kronika
Ingrid Klemenšić
… kot i vjerske dragocijenosti

Prezentacija da je bila jako uspješna i pokazalo se je, da se jako čuda ljudi interesiralo za ovakovu publikaciju, je rekao koljnofski načelnik.

Koljnofska kronika
Ingrid Klemenšić
Za omotnu stran su odibrali kip hodočasne crikve

Kronika Koljnofa je izašla u tiraži od 1.000 kusićev i se more kupiti u općini ili kod Geze Völgyija mladjega. Izdanje u tvrdi korica stoji prilično deset, a u meki korica prilično osam eurov.