FFP2-Maske
ORF
ORF
Svitske visti

Zaoštrene koronamjere

Srijedu 15. septembra su stupile na valjanost nove mjere, ke neka prepriču širenje koronavirusa. Uz drugo moraju necipljeni ljudi obavezno nositi FFP2-maske. Zbusnuo je zblud o kontroli ove naredbe. Ministrica za gospodarstvo Margarete Schramböck je potvrdila da je postojala halabura ali s druge strani da su se širile i krive informacije.

Novi kabinet u Velikoj Britaniji

Velikobritanski premijer Boris Johnson će prestrukturirati svoj kabinet. Ministar naobrazbe Gavin Williamson je jur srijedu položio svoju funckiju. Prestrukturiranjem kani Johnson ostvariti obećanje pri izbornoj kampanji da bi se gospodarstvena i društvena situacija u zemlji čim friže stabilizirala.

Poljska vlada kani novi medijski zakon

U Poljskoj kanu vladajući desnokonzervativci ishoditi medjunarodno kritizirani zakon o mediji prem da ga je senat odbio. Pri slijedećoj sjednici parlamenta da ćedu glasovati o zakonu. Dostignuti kanu viši broj glasov nego pri votumu senata.