Promet

Kontrola plinskih napravov u kampmobili

ARBÖ Gradišće kontrolira naprave plina u kampmobili i kamp-prikolica. Ako je naprava u redu će vozilo dostati žutu plaketu, ka valja dvoja ljeta.

Plaketa je pred svim važna pri putovanju u inozemstvo, javlja ARBÖ. U brojni država da policija kontrolira valjanost. Kontrole izvršavaju u ARBÖ centri u Pandrofu, Željeznu i Borti.