Neues Diözesanhaus
Diözese Eisenstadt
Diözese Eisenstadt
crikva

Otvorili su novi dijecezanski stan

Po opširnom saniranju i pregradjivanju zgrade na trgu kod stolne crikve u Željeznu su sada otvorili takozvani „Novi dijecezanski stan“. U zgradi, ka je od 1970ih ljet u vlasničtvu dijeceze, je prije bila pekarija.

Po renovaciji i pregradnji su onde stvorili centralno mjesto za upravu dijeceze, arhiv i prostore za komunikaciju. Zvana toga su u novom dijecezanskom stanu smješćeni lodna za prodavanje publikacijov naklade Sv. Martina ili i mjesto za crikveni porez.