nova centrala Banke Gradišće u Željeznu
ORF
ORF
Gospodarstvo

Nova centrala Banke Gradišće

Svetačnim aktom su utorak navečer otvorili renoviranu i nadogradjenu zgradu centrale Banke Gradišće u Željeznu. Zgrada je sada 4.200 kvadratnih metrov velika i klijentom stoji na raspolaganje 25 parkirališć.

Zvana toga su na krovu inštalirali fotovoltaičnu napravu. Za podvaranje klijentov se skrbi 220 suradnikov i suradnic. Peljač filijale u Željeznu Uzlopac Helmut Strommer.

Helmut Strommer
ORF
Uzlopac Helmut Strommer pelja centralu Banke Gradišće u Željeznu

Nove prostorije su adaptirane za optimalan servis. Za opširnije razgovore postoju sada prostorije u ki su mogući diskretni razgovori, je rekao Helmut Strommer.

Banka ima oko 50.000 klijentov

Kot javlja Banka Gradišće se suradniki skrbu za 50.000 privatnih klijentov i oko 5.000 firmov i klijentov ki djelaju s imobilijami. Usluge Banke su ljudi jur od početka ljeta mogli hasnovati u pregradjenoj zgradi. Zbog pandemije su svetačno otvaranje mogli održati stoprv sada. Renovirali i nadogradjivali su zgradu skoro dvoja ljeta dugo.

nova centrala Banke Gradišće u Željeznu
ORF