Dan mladine Štikapron
ORF
ORF
Kultura

Dan mladine po prvi put u Štikapronu

„Dan mladine putuje“, je bilo geslo ljetošnjega festivala, ar se je ljetos po prvi put održavao u tri različni seli. Po Mjenovu i Stinjaki je bila zadnja štacija Dana mladine u Štikapronu. Hrvatski akademski klub ga je organizirao skupa s Tamburaškim orkestrom Štikapron i farskim tanačem.

Na dvoru farofa je bila pomašnica s Koprivami iz Petrovoga Sela, a pri folklornom otpodnevu su sudejlivale Tamburica Cindrof i Šara klapa iz Stinjakov.

Hubert Palković, muzički peljač Tamburaškoga orkestra Štikapron, je rekao da su jur pred nekolikimi ljeti mislili da bi bilo lipo prirediti ovu feštu u Štikapronu, a ovo ljeto kad su čuli da će Dan mladine putovati, su se onda u društvu dogovorili da ćedu nedilju napraviti folklorno otpodne.

Hubert Palković
ORF
Hubert Palković, muzički peljač Tamburaškoga orkestra Štikapron

„Naše glavno djelo su muzika i nastupi. S farskim tanačem imamo svenek dobru suradnju, zato smo pitali je li ne bi kanili ovu feštu skupa prirediti, ar je fešta na farskom dvoru. Oni su se uključili i tako je za svako društvo laglje“, je rekao Hubert Palković.

Dan mladine Štikapron
ORF
Dan mladine u Štikapronu

„Društva su bila jako motivirana“

Po riči Huberta Palkovića su si djelo u društvi dobro razdlili. On da je bio nadležan u prvom redu za muziku a drugi u grupi da su se skrbili za jilo i pilo. Ukupno su bili svi jako motivirani da skupa organiziraju ovu feštu, je rekao Hubert Palković.

Koprive
ORF
Koprive su nastupili u Štikapronu
Šara klapa Stinjaki
ORF
Šara klapa iz Stinjakov na Danu mladine u Štikapronu

Zadovoljstvo od strane organizatorov

Hubert Palković od strane Tamburaškoga orkestra Štikaprona je istaknuo da je jako zadovoljan da su mogli ovu feštu prirediti, ar zbog korone da nije bilo sigurno je li će biti uopće moguće održati Dan mladine u selu.

Tamburaški orkestar Štikapron je stoprv u juniju počeo s probanjem i imali su nekolike nastupe u prazniki. Oko 300 gostov je došlo na Dan mladine u Štikapronu.

Dan mladine Štikapron
ORF
Tamburica Cindrof je nastupila na Danu mladine u Štikapronu
Dan mladine Štikapron
ORF
Dica pri Danu mladine u Štikapronu
Dan mladine Štikapron
ORF
Dan mladine u Štikapronu