dičji uni
© Kinderbüro der Universität Wien/Barbara Mair
© Kinderbüro der Universität Wien/Barbara Mair
znanstvenost

Dičji uni sa slavskimi jeziki

Danas četvrtak završava takorekuć analogni dio dičjega sveučilišća. Od pandiljka 12. julija su zainteresirana dica s fizičkom nazočnošću mogla pratiti predavanja i druge akcije i vježbe u okviru dičjega sveučilišća. Paralelno postoji i digitalna ponuda ovoga sveučilišća.

Sveučilišna asistentica za slavensku filologiju na institutu za Slavistiku, Katarina Tyran je sudjelivala i pri digitalnoj i pri analognoj ponudi. U svojem prvom dijelu je dici posredovala slavske jezike u Beču.

Katarina Tyran
ORF
Katarina Tyran je sveučilišna asistentica za slavensku filologiju na institutu za Slavistiku

Odvijalo po osebujni mjera s manje dice

Pri ljetošnji predavanji su se morali držati osebujnih mjerov zbog pandemije koronavirusa. Sve u svem se je ali i manje dice najavilo, tako da su imali male grupe, je rekla Katarina Tyran. Uzrok je naredno to da su se neki roditelji bojali poslati dicu tamo, ali i mnogi su projdeni na odmori, misli Tyran.

Dičje sveučilišće je mišljeno za dicu u starosti od 7 do 12 ljet.

Ovo djelo s dicom je ali jako zanimljivo, ar dica imaju svoj vlašći pogled na svit i na jezike, ovako Tyran dalje. Zvećega su sudjelivala dica, ka imaju većjezičnu pozadinu ali ipak su im neke stvari u vezi jezikov nepoznate.

dičji uni
© Kinderbüro der Universität Wien/Barbara Mair

Proširena digitalna ponuda dostupna i kašnje još

Digitalnu ponudu dičjega sveučilišća su rodili lani, ar je to onda bila jedina mogućnost održanja ove priredbe, je rekla Tyran. Ovu ponudu su ali nastavili odnosno proširili, tako da se na platformi na internetu moru pogledati video-clipi predavanj ili teksti. Katarina Tyran je na primjer napravila video o slavski jeziki i kako se ih more prepoznati po pismu. Digitalna ponuda uostalom nije vrimenski vezana na ljetne praznike.

dičji uni digitalno
© Kinderbüro der Universität Wien / Phillip Lichtenegger
Prik digitalne platforme se moru dica učiti iz doma.

Katarina Tyran je jur par puti sudjelivala pri dičjem uniju. 2019. ljeta je na primjer imala tečaje o narodni grupa.