Onlinepredavanje 450 ljet Hrvati Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Dvojezičnost

Molba za aktivnu dvojezičnost u Novom Selu

Predsjednik nedavno osnovanoga Obrazovnoga i kulturnoga instituta u Novom Selu, Serdar Erdost se je obratio molbom načelniku Novoga Sela Karelu Lentschu i općinskim savjetnikom u vezi korišćavanja gradišćanskohrvatskoga jezika u službeni spisi.

Povodom svečevanja „450 ljet Novo Selo“ da je potribna diskusija o dvojezičnosti općine. Samo priznanje jezikom narodnih grup u govori ili samo dvojezične tablice prez žive većjezičnosti u javnom prostoru da peljaju izumiranju jezika narodnih grup, je rekao Serdar Erdost.

Serdar Erdost
ORF/ Thomas Jantzen
Serdar Erdost je predsjednik Obrazovnoga i kulturnoga instituta u Novom Selu

Serdar Erdost potribuje da hrvatski jezik ne ostane samo privatni posao nego da ga hasnuju u javnom prostoru i da službeni spisi i letki općine Novo Selo budu dvojezični. Životna stvarnost dvojezičnosti u Novom Selu neka po sebi razumljivo valja i za školu i čuvarnicu.