Kreuzstadl u Rohuncu
ORF
ORF

Jugoistočni nasip i zločini koncem boja

28. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

28.dio

U jeseni 1943. ljeta je Adolf Hitler zbog mnogih teških političkih i vojnih zgubitkov prominio strategiju, tako da je Wehrmacht minjao iz ofenzive u defenzivu. Putem propagande su nacionalsocijalisti popali hasnovati izraz „Europska tvrdjava“. Prema koncu Drugoga svitskoga boja, kad su Nimci zgubili bitku za bitkom, se je ta izraz minjao u „Nimška tvrdjava“ i u „Alpska tvrdjava“.

Kad se je front približavao granici Nimškoga Rajha, je Hitler 1. septembra 1944. ljeta peljače pokrajin, gauov proglasio za takozvane „komisare za obranu Rajha“ i je zapovidao da bi popali utvrdjivati granicu Rajha. Ta zapovid je naligala i teritorij današnjega Gradišća, ki je ončas jur od 15. oktobra 1938. ljeta bio razdiljen na Gaue Niederdonau i Štajerska.

Od Požona do Jadrana

Blizu Požona se je takozvani Jugoistočni nasip, ili po nimšku Südostwall nadovezao na postojeće utvrde u sjeveru i je krenuo prema jugu. Tekao je uz Niuzaljsko jezero, prema Šopronu i Kisegu do Kulma u južnom Gradišću. Planirano je bilo da bi se Jugoistočni nasip od onde vukao još do Adrije.

U oktobru 1944. ljeta su se počela djela kopanjem i uredjivanjem. Tako je nekoliko tisuć ljudi kopalo i pripravljalo velik sistem ki je postojao od rovov za striljanje i za povezivanje, od protivtenkovskih šancev, tobrukov i različnih grab za komandaturu i za obranu. Najveći dio Jugoistočnoga nasipa je danas opet zagrnut. Ipak se kade-tade još i danas more viditi ki-ta relikt.

Vidljivi ostanki nasipa u Filežu i Mjenovu

Pred svim se moru viditi grabe u loza uz granicu – kot na primjer u Filežu ili u Mjenovu. Ravno 3,5 metrov diboki i 4 metre široki protivtenkovski šanci i dužičke grabe ke su povezivale različne segmente nasipa se još danas dobro vidu u terenu.

Jugoistočni nasip su kopali stanovniki – med njimi i mnogi dobrovoljni djelači – HJ-grupe, zarobljeniki iz različnih bitkov boja i ugarski Židovi ke su nacionalsocijalisti hasnovali od 1944. ljeta za prisilno djelo.

Ravno ugarski Židovi su bili ulovljeni pod okolnosti ke su bile zvanaredno strašne. Nje su od 1944. ljeta i u Ugarskoj proganjali. Jedan dio Židovov su deportirali ravno u koncentracione logore da bi je onde zničili a drugi diol Židovov su uhapsili, odvukli u Gradišće i prisilili da bi kopali Jugoistočni nasip.

Spomentable na škadnju u Rohuncu
Michael Schreiber
Spomentable na škadnju izvan Rohunca svidoču o zločini nad ulovljenimi prisilnimi djelači

Dokle su zarobljeniki stanovali u štala, u škola ili u škadnji u seli su Židove zaprli u logori, najvećim dijelom izvan sela, bez kurenja u zimi. Ne nek to da su je čuvari šikanirali i je gonili na najteže djelo, nisu im dali ni dost jila da bi ostali zdravi.

Masovno striljanje zbog tifusa

Kad su se u zimi zdenci smrznuli u mnogi logori nije bilo mogućnosti da bi si čuvali higijenu, tako da su se mogli lako širiti različni betegi i različne epidemije.

Kad se je u februaru i marcijušu 1945. ljeta proširio tifus je došlo do masovnoga striljanja – i u kotaru Jennersdorf/Jeništrof.

Koncem marcijuča, kad se je sovjetska vojska približavala granici, su ugarske Židove, ki su kopali Jugoistočni nasip, gonili prema Mauthausenu da bi je onde zničili. Betežnike i slabe, ki već nisu mogli marširati, su čuvari i SSovci ustriljili.

Prik 70 ljet išću ostanke usmrćenih ugarskih Židovov

29. marcijuša 1945. ljeta su tako oko 60 ugarskim Židovom u Nimški Šica pokrali sve imanje i su je ustriljili. Par dani prije su u blizini takozvanoga Kreuzstadla u Rohuncu oko 200 ugarskih Židovov ustriljili i je zakopali. Još danas nije jasno kade su mrtve Židove zakopali. Do sada pri nekoliki iskapanji, ka su 1945. ljeta popala – a iskapali su i ljetos – nisu našli ugarskih aldovov.

Gradišće
ORF