Gemeindeamt Feistritz im Rosental
Dvojezična topografija

Otpor protiv dvojezičnih seoskih tablov

U Koruškoj u općini Bistrica v Rožu pobiraju potpise protiv dvojezičnih seoskih tablov. Općinski tanač je pandiljak bio zaključio da ćedu dvoja sela općine dostati uz nimški i slovenski natpis sela. Pogodjena su sela Sveče/Suetschach i Mače/Matschach.

Ovu mogućnost naime otvara Memorandum o dvojezični natpisi u Koruškoj iz 2011. ljeta. Polag toga moru općine s manje od 17,5 procentov slovenskoga stanovničtva autonomno odlučiti o dvojezičnoj topografiji.

Apel načelnice: Jezik gledati kot obogaćenje

Načelnica općine Sonya Feinig (SPÖ) je izjavila da nezna koliko ljudi je dosidob potpisalo. Ona se ufa da ćedu ipak moć realizirati zaključak, ar ljudi neka vidu jezik kot obogaćenje a ne kot pogibel. U Koruškoj su po potpisivanju dogovora 2011. ljeta postavili skoro 30 dodatnih dvojezičnih tablov.