Diözese
ORF
ORF
crikva

Inicijativa za klimu dijeceze Željezno

Dijeceza Željezno kani kot jedna od prvih dijecezov širom svita biti klimatski neutralna. Do 2030. ljeta će zato realizirati plan od pet točak. Glavni dio će biti produkcija struje fotovoltaičnimi napravami, ke kanu inštalirati na skoro 100 krovov crikvenih zgradov i na slobodni površina crikve.

Uza to planiraju tri električne punionice i aboneman električnih autov. Predvidjene su investicije od skoro 50 milioni eurov.

Bauarbeiten,Diözese
ORF
Biškupski dvor će u budućnosti imati priključak na bio-termocentralu. Dosidob su imali grijanje na plin.