kronika

Težišna akcija: u Filežu ulovili 5 migrantov

Zemaljska policijska direkcija Gradišće je utorak skupa s ugarskom policijom imala uspješnu težišnu akciju protiv šlepanja. Pri intervenciji u kotari Gornja Pulja i Borta je austrijanska policija koristila helikoptere i drone ministarstva nutarnjih poslov, a sudjelivali su i austrijanski vojaki asistencijske službe.

Tokom akcije su mogli zaustaviti ukupno 25 ilegalnih migrantov, od toga petime u Filežu. Još u toku da je istraga protiv osumljenih šleparov na ugarskoj strani.

U budućnosti je predvidjeno već ovakih prekograničnih i usko s ugarskom policijom koordiniranih težišnih akcijov.