„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
ORF
Mineralogija i vjera

Zbirka „Biblijskih kamenov“ u Vorištanu

Farnik Štefan Raimann je strastveni sabirač fosilov, poludragih i dragih kamenov. On je lani u augustu, kad je iz Vorištana prošao u tri nove fare, darovao općini oko 200 eksponatov. Uzrok tomu je 750. obljetnica imenovanja sela, ko ljetos svečuje.

Dragulji i fosili su izloženi u farskom domu Vorištan pod naslovom „Biblijski kameni“.

Štefan Raimann
ORF
Štefan Raimann je našao okamenjeno drivo u obliku Marije na vorištanskom hataru.

Svaki kamen i fosil se odnaša na citat iz biblije

Štefan Raiman jur od ditinstva sabira fosile i minerale tako da je nabrao velik broj eksponatov. Pokidob Vori"štan" i Horn"stein" sadržuju rič kamen, si je mislio, da će u dogovoru s farskim tanačem načiniti izložbu kamenov.

Postavili su vitrine, u ki je izloženo prik 200 eksponatov. Svaki kamen, dragulj i fosil se odnaša na jedan citat iz Svetoga pisma. Polag Štefana Raimanna je pristup jednomu kamenu, koga je sam našao drugačiji nego kod jednoga kupljenoga.

„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Kamen u obliku Božjega prsta se nahadja na početku izložbe i simbolizira stvaranje u Starom teštamentu
Štefan Raimann, sabirač kamenov i fosilov
ORF
Štefan Raimann je farnik u Cindrofu, Klimpuhu i Cogrštofu i se jur od ditinstva bavi s minerali i fosili.

Tip

Dragulje i fosile farnika Štefanan Raimanna kot i brojne druge prinose morete viditi nedilju, 16.5. u našem televizijskom magazinu „Dobar dan Hrvati“ u 13.30 na ORF2.

Našao kamen u obliku prsta i Marije u Vorištanu

Na livoj strani je izložen kamen u obliku prsta, njega je našao u Vorištanu. On nosi u izložbi naslov „prst Božji“ i simbolizira stvaranje i Stari teštamenat, tako farnik Štefan Raimann. U Waldviertelu je našao okamenjeno drivo, ko izgleda kot moleće ruke.

Izložba počinje na livoj strani sa Starim teštamentom i završava na desnoj strani s Novim teštamentom, kade se pojavljuje Marija. Izloženo je okamenjeno drivo u obliku Marije s ditetom, ko je Štefan Raimann našao na vorištanskom hataru.

Fotostrecke mit 15 Bildern

„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
U sredini izložbe „Biblijski kameni“ kažu 12 draguljev nebeskoga Jeruzalema s dvanaestimi gradskimi vrati Novoga teštamenta.
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Početak izložbe se bavi sa stvaranjem, ko je opisano u Starom teštamentu.
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Konac izložbe je Novi teštamenat, u kom se pojavljuje i Marija.
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Okamenjeno drivo u obliku Marije je iz vorištanskoga hatara
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Čisti kvarc iz vorištanskoga hatara
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Okamenjena školka iz vorištanskoga hatara
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Kamen u kom se najde slova A
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Ahat u obliku srca iz Waldviertela
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Ahat iz Nimške se sviti kot plamen i simbolizira citat iz knjige Izaje.
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
20 milioni ljet stara okamenjena sulica simbolizira citat iz knjige Izaje.
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Različni kameni i fosili iz zbirke „Biblijski kameni“
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Pet razriženih septarijov …
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
… i okamenjene ribe se odnašaju na evandjelje po Marku, kade Jezuš pomnožava dvi ribe i pet hlibov kruha i tako hrani pet tisuć ljudi.
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Kameni s zvijezdami
„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Kuglja od kamena s križem

500 srcev za jubilej 500 ljet Gradišćanski Hrvati

Uzato izložba sadržuje i dva kamene u obliku srca, ke je Štefan Raiman našao u Waldviertelu. U toku ljet je njegova zbirka narasla na 280 prirodnih srcev od kamena.

Prilikom 500. obljetnice naseljavanja Gradišćanskih Hrvatov bi rado u nekom selu uz pomoć nekoga društva izlagao 500 prirodnih srcev od kamena, je rekao Štefan Raimann.

„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Štefan Raimann je jur našao 280 kamenov u obliku srca.

Izložba je otvorena samo po dogovoru

Farski tanač Vorištana kani po mogućnosti i po dogovoru otvoriti izložbu u farskom domu za zainteresirane ljude.

U posebnoj izložbi prilikom 500 ljet reformacije u Dijecezanskom muzeju 2017. je Štefan Raimann isto pokazao jedan dio svojih fosilov kot i dragih i poludragih kamenov.

Uzato je Štefan Raimann darovao kamene i fosile muzeju u Ökoparku u Orpugi/Hartberg kot i muzeju kamenov na Csaterbergu u južnom Gradišću.

„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann
ORF
Strastveni sabirač Štefan Raimann ponekad kupuje kamene, ali čuda fosilov i dragih kamenov je sam našao.