Helmut Kern
ORF.at/Lukas Krummholz
ORF.at/Lukas Krummholz
Svitske visti

Kern pred istražnim „Ibiza“-odborom

Helmut Kern, šef kontrolnoga savjeta ÖBAG-a je istaknuo profesionalan proces i kvalitet raspisanja pozicije samoga predstojničtva ÖBAG-a, ku je zauzeo 2019. ljeta Thomas Schmid. Kernu da nije poznato da je Schmid sam sudjelivao pri ovom procesu, kot to tvrdi opozicija. Helmuta Kerna su spitkovali utorak u okviru istražnoga odbora o Ibiza aferi.

Kurz obećao već pinez za čuvanje dice i žen

Savezni kancelar Sebastian Kurz (ÖVP) je obećao već pinez za čuvanje dice i žen od sile. Tim je Kurz reagirao na kritiku različnih organizacijov, ke potribuju povišenje budžeta od sada 14,5 na 228 milioni eurov.

EMA počela ispitivanjem cipiva Sinovac

Europska agentura za vračtvo (EMA) je počela ispitivanjem cipiva kineskoga proizvodjača Sinovac. Podatke da ćedu u bržem postupku ocijeniti. Stručnjaki EMA-e opravdavaju odluku tim, da postoju rezultati iz kliničkih študijov i študijov u laboru.