Vladan Čutura hrvatski lektor na PVŠ
ORF
ORF
Naobrazba

Videoklipi s informacijami o študiju na PVŠ

Pedagoška visoka škola Gradišće je publicirala videoklipe s informacijami o študiju za učitelja ili učiteljicu u sekundarnom školskom stupnju. U ovi klipi nastupaju i profesori i študenti. Uz drugo prezentiraju i predmet hrvatskoga i gradišćanskoga jezika.

Profesorica za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik, Zorka Kinda-Berlaković je rekla da su ovi videoklipi snimljeni sa ciljem da se moru študenti informirati o ponudi na sveučilišću. U pogledu na predmet hrvatski i gradišćanskohrvatski jezik u študiju za učitelja u sekundarnom stepenu su snimili intervju s njom kot i štdudentom. Pitalo se je na primjer: „Zač študirate/podučavate na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće“, „Zač ste se odlučili za študij pedagogike/ hrvatskoga jezika“ ili „Ča su prednosti Pedagoške visoke škole“, ovako Zorka Kinda-Berlaković.

Zorka Kinda Berlaković
ORF
Zorka Kinda-Berlaković, profesorica za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik

Jedinstven študij širom Austrije

Študij gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika za podučavanje u sekundarnom stupnju je jedinstven na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće širom Austrije. Zorka Kinda-Berlaković, profesorica za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik, razlaže da se more na PVŠ Gradišće študirati engleski, hrvatski, povijest, nimški, matematiku, geografiju i vjeronauk.

„Na Pedagoškoj visokoj školi se jedinstveno za cijelu Austriju nudi študij pod nazivom gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik. Na svi drugi sveučilišći se more samo študirati bosanski hrvatski i srpski jezik – za Gradišće je ali štatus hrvatskoga jezika jako važan“, tako Kinda-Berlaković.

Študenti se izobražu u obadvi jeziki

Pokidob imaju dica u doljnji razredi mogućnost da se uču gradišćanskohrvatski jezik, a dica u gornji razredi standardni hrvatski, imaju študenti na Pedagoškoj visokoj školi predavanja i vježbe na hrvatskomu standardu, kot i na gradišćanskohrvatskomu standardu. Svaki študenat ima mogućnost se izobraziti u jednom i drugom jeziku.

Ljetos prvi apsolventi

„Ljetos imamo prve apsolvente bachelor študija za gradišćanskohrvatski/hrvatski jezik. Moji študenti sada jur pišu završno diplomsko djelo i ja se ufam da ćemo pred ljetom moć jur prezentirati ko to djelo, to bi me jako veselilo“, je rekla Zorka Kinda-Berlaković, profesorica za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik na Pedagoškoj viskoj školi Gradišće.

Srijedu navečer poziva Pedagoška visoka škola Gradišće na informativni večer u virtualnom prostoru. Rok najave za študij za učitelja u sekundarnom stepenu teče do 12. maja.