LMS Gradišće
ORF
ORF
Školstvo

Štikapronka dobitnica naticanja u moljanju

Sophie Hutter iz osnovne škole u Štikapronu je dobitnica prve nagrade naticanja u moljanju, ko su organizirale Direkcija za naobrazbu i Jurska željeznica.

Pri naticanju o sigurnosti u željezničkom prometu je sudjelivalo 130 dice četvrtoga školskoga stupnja iz različnih osnovnih škol, med njimi su i školari osnovne škole Rasporak-Pajngrt.

Nagrade su pandiljak dodilili zemaljska savjetnica za naobrazbu Daniela Winkler i zastupnica generalnoga direktora Jurske željeznice, Hanna Dellemann na kolodvoru u Vulkaprodrštofu.