katedrala Jura Marija
ORF
ORF
Crikva

Virtualno hrvatsko shodišće u Juri

Tradicionalno hrvatsko skodišće u Juri ćedu zutra nedilju po prvi put održati u virtualnom prostoru. Na youtube kanalu jurske biškupije kot i na kanalu „Mi Hrvati molimo skupa“ ćedu emitirati svetu mašu na hrvatskom jeziku, ku će služiti biškup jurske biškupije, András Veres.

Peljač Hrvatske sekcije jurske biškupije pater Marko Anijan Mogyorósi je rekao da ne bi željili da vjerniki izvan Ugarske budu isključeni od ljetošnjega hrvatskoga shodišča u Juri, tako da su se odlučili da ćedu uživo prenositi svetu mašu iz jurske katedrale.

Svetu mašu će služiti biškup jurske biškupije, Andraš Veres, a to na hrvatskom jeziku. Prodikač će biti Franjo Egrešić, rodjeni Koljnofac i farnik u jurskoj biškupiji.

„Da se pandemija ne bi širila na svetoj maši“

Daljnji uzrok za online shodišče je polag riči patera Marka Anijana Mogyorósija i ta, da ne bi došlo preveć ljudi na mjesto kade se betek more brzo širiti. „Tako smo se odlučili da ovo shodišće bude u malom krugu i da se vjerniki uključu prik interneta“, je rekao pater Marko Anijan Mogyorósi.

Pater Anijan
pater Anijan Marko Mogyorosi
Pater Marko Anijan Mogyorósi, peljač Hrvatske sekcije jurske biškupije

Renovacije u jurskoj katedrali

U jurskoj katedrali uprav imaju renovacije tako da ne bi bilo moguće držati dosta razmaka med vjerniki. Po riči patera Marka Anijana Mogyorósija nijedan vjernik neće biti poslan iz crikve, ali ipak oni preporučuju svakomu ki kani diozeti pri svetoj maši, da neka se doma uključi prik interneta.

Tamburaška grupa i jačkari iz Koljnofa ćedu oblikovati svetu mašu hrvatskoga shodišća u Juri, ka će početi nedilju 2. maja u 10.00 uri. Vičernje neće biti ali svaki vjernik je doma pozvan da se uz sviću u obiteljskom krugu pomoli jurskoj blaženoj divici Mariji.