Melanie Balaskovics
Privat
Privat
Crikva

Melanie Balasković je nova direktorica Caritasa

Bivša moderatorica ORF-a Melanie Balasković je preuzela peljanje Caritasa. 44-ljetna Gradišćanska Hrvatica je dosle bila designirana direktorica i je sada naslijedila 61-ljetnu Editu Pinter.

Koronavirusna pandemija stavlja i Caritas pred nove izazove na socijalnom području je rekla Balasković. Sve već ljudi da potribuje pomoć ar dojdu u stisku, ar zgubu posoao ili obetežaju. Zbog toga Caritas kani proširiti svoju ponudu savjetovanja, je nazvistila Melanie Balasković.

Djelo Caritasa siže od njegovanja starih i betežnih i podvaranja biguncev do općenite pomoći i savjetovanju u nevolji i krizni situacija. U Gradišću Caritas ima 600 suradnikov i suradnic.

Planiraju podvaranje ljudi s autizmom u Gornjoj Pulji

Uz nove pute podvaranja starjih ljudi se kanu koncentrirati i na dome za ljude s pačenjem. Na ovom području da se isto minjaju poribovanja, je naglasila Melanie Balasković. U Gornjoj Pulji pripravljaju na primjer podvaranje za autiste. Takov človik da triba intenzivno podvaraje dan i noć, tako Balasković.

U budućnosti da kanu proširiti ponudu špecijalnih domov za ljude s osebujnimi potriboćami po dogovoru i nalogu sa zemljom Gradišće, je dalje rekla nova direktorica Caritasa Gradišće, Melanie Balasković.

Urediti kanu novo odiljenje za komunikaciju u dijecezi

Odiljenje za komunikaciju i medije u dijecezi da se isto mora postaviti na nove noge. Povezati bi se morala postojeća različna odiljenja za komunikaciju u jedan veliki ured,je rekla Melanie Balasković. Ta bi se pak multimedijalno skrbio samo za komunikaciju i informaciju a to po sebi razumljivo i u jeziki narodnih grup. Na tom procesu ćedu sigurni morati duglje djelati, tako Balasković.

Balasković je moderirala Dobar dan Hrvati

Melanie Balasković je rodjena u Vincjetu. Gradišćanska Hrvatica je u toku od svoje prik 20-ljetne karijere u ORF-u Gradišće djelala i za Redakciju za narodne grupe. Do zadnjega je moderirala televizijsku emisiju Dobar dan Hrvati.

Melanie Balasković
ORF
Melanie Balasković je duga ljeta bila moderatorica hrvatske televizijske emisije Dobar dan Hrvati